Inhoud Ons Landens Erfdeel 1996

Jaargang 20


Nummer 49

Nummer 50

Themanummer Geologie van Groot-Landen (G. Wemans)

 1. Geologisch onderzoek
  1. Geologie als vakdiscipline
  2. Geologische tijdschaal
  3. Stratigrafische benamingen
  4. Geologische kartering
  5. Een revolutie in de geologie teweeggebracht door de theorie van de platentectoniek
 2. Pre-cenozoësche evolutie
  1. Een overzicht van 250 miljoen jaar aardgeschiedenis van het Cambrium tot het Perm
  2. Evolutie tijdens het Perm, Trias en Jura
  3. Actuele afbakening van het Massief van Brabant
  4. Water op grote diepte
  5. De Boven-Krijtzee laat zijn sporen na op het Massief van Brabant
 3. De evolutie tijdens het Tertiair
  1. Paleogene evolutie van West-en Centraal Europa
  2. Paleoceen in Groot-Landen
   1. Van het Daniaan en Vroeg-Thanetiaan zijn in Landen geen afzettingen bewaard gebleven
   2. De zeetransgressie van het Heersiaan liet zijn sporen na in de Landense ondergrond
   3. De mariene en continentale afzettingen tijdens het Thanetiaan leveren Landen een ereplaats op in de stratigrafische tabel van België
    • De kustlijn lag in de omgeving van Landen
    • De geologische kaart van Groot-Landen met de aanduiding van de lithologie
    • Landen-Groep: de Formatie van Hannut (Onder-Landeniaan) in Groot-Landen
    • Landen-Groep, Formatie van Hannut, Lid van Lincent: "Tuffeau de Lincent"
    • Formatie van Tienen: het Kwartsiet van Tienen (Overlaar, Rommersom)
    • Formatie van Tienen: Kwartsiet van Wommersom
    • Synthese: lithostratigrafische sequentie van de Landen-Groep in Groot-Landen
    • Besluit: paleogeografische evolutieschets van de Landen-Groep
    • Beschikbaar grondwater in de Landen-Groep
  3. Eoceen in Groot-Landen
  4. Landen behoort definitief tot het vasteland
 4. Bondig overzicht van het Quartair
  1. Invloed van de tectoniek
  2. Invloed van de ijstijden
  3. De Quartaire afzettingen in Groot-Landen
 5. Slotbeschouwingen
 6. Verantwoording van figuren en tabellen
 7. Geraadpleegde werken
 8. Verklarende woordenlijst