Inhoud Ons Landens Erfdeel 2009

Jaargang 32


Nummer 75


Nummer 76

Themanummer in boekvorm: 250 jaar Gertrudisparochie Landen (G. Wemans)

Woord vooraf

Dankwoord

DEEL I - DE GERTRUDISPAROCHIE

 • De eeuw der heiligen
 • Ontstaan van de Haspengouwse parochies
 • De territoriale parochie St.-Gertrudis
 • Grenzen doorheen de tijd
 • Enkele geografische gegevens

DEEL II - PATROONHEILIGE GERTRUDIS

 • Het leven van de heilige Gertrudis
 • Mirakels van de heilige Gertrudis
 • Iconografie en attributen
 • Muizenissen voor een patrones of Sint-Gertrudis, muisheilige bij uitstek (Rody Vanrijkel)
 • De dronk van Sint-Geerten minne (Rody Vanrijkel)

DEEL III - DE GERTRUDISVERERING TE LANDEN

 • Landen als bedevaartsoord
 • De eredienst van St.-Gertrudis in de oude kerk van Landen (Ouderstadt)
 • De Broederschap Sint-Gertrudis
 • Sint-Gertrudisnoveen
 • De Sint-Gertrudiskapel op het Gertrudishof
 • Het Gertrudisjaar 1959: herdenking 1300ste verjaardag van het overlijden van St.-Gertrudis.
 • Het Gertrudisjaar 1976, 1350 jaar sinds de geboorte van St.-Gertrudis
 • Mysteriespel ‘Pepijn en Gertrudis van Landen (1986)
 • Het mirakelspel van de ridder die zijn ziel aan de duivel verkocht en door St.-Gertrudis werd gered
 • Jubileumviering 2009-2010: 1350 jaar overlijden St.-Gertrudis – 250 jaar Gertrudiskerk
 • De iconografische voorstellingen van St.-Gertrudis in de Gertrudiskerk van Landen

DEEL IV - DE OUDE EN NIEUWE GERTRUDISKERK

 • De oude Sint-Gertrudiskerk
 • Het Gitterdal vormt de oorspronkelijke kern van de stad Landen
 • Quinte Capellen
 • Inhuldiging archeologisch domein Sinte Gitter op 26 mei 1984
 • Bouwgeschiedenis van de oude Gertrudiskerk
 • Landen, geprangd tussen twee toenmalige grootmachten: het prinsbisdom Luik en het hertogdom Brabant
 • Stichting van de stad Landen rond 1211
 • De ’s Hertogenkapel
 • Bouw van een nieuwe kerk binnen de versterkte stad Landen
 • De nieuwe Gertrudiskerk (1759) was een eenvoudige zaalkerk
 • Verbouwing van de Gertrudiskerk (1888-1891)
 • De Gertrudiskerk: exterieur
 • De Gertrudiskerk: interieur
 • De noordelijke zijbeuk en transept
 • Het koor
 • Het transept of kruisbeuk
 • De zuidelijke zijbeuk
 • Het orgel
 • Plaatnummers kleurenkatern

DEEL V - HET WEL EN WEE VAN 250 JAAR PAROCHIELEVEN

 • Rombout Lodewijk De Brie (1740-1782)
 • Henricus Huylenbroeck: eerste deken
 • Leonardus Huygens (1808-1811): de Gertrudiskerk kreeg haar eerste torenklok
 • Guilielmus Happaers (1814-1827)
 • Maurice Armand Lowet (1828-1843)
 • Joannes Gulhelmus Demal (1843-1865): stichter van de Congregatie van de Zusters van Maria, drie nieuwe klokken voor de Gertrudiskerk
 • Pius Philippus Carolus Kerckhoffs (1865-1878)
 • Mathias Lenaerts I (1878-1881): de eerste schoolstrijd, bouw van de kapel van het Klooster
 • Joannes Bartholemeus Maris (1881-1909): vergroting van de Gertrudiskerk en plaatsing drie nieuwe glasramen in het koor; plaatsing van een orgel
 • Leonardus Wilhelmus, Jacobus Lenaerts II (1909-1913): pastoor-dichter
 • Henricus Ludovicus Claes (1914-1943)
 • Armandus Meuwissen (1943-1960): drie nieuwe klokken
 • Clement Jeurissen (1960-1973): bouwen en renoveren; overgang naar het bisdom Mechelen-Brussel
 • Deken Jos Vanhoebroeck (1973-1988): van het vroegere klerikaal parochiebeleid naar medeverantwoordelijkheid van de leken
 • Alo´s Verheyden (1988-1995): leken worden ingeschakeld in gebedsdiensten
 • Jan Herinckx (1995-2008): van deken tot federatiepastoor; parochieassistenten versterken het in solidum team
 • Federatiepastoor Jos Figeys: aanstelling van een federatieco÷rdinator
 • De Kerkfabriek

DEEL VI - HEDENDAAGSE VOLKSDEVOTIE IN DE GERTRUDISPAROCHIE

 • De jaarlijkse bedevaart naar Scherpenheuvel
 • Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand (De Eikkapel) in de Eikkapellaan
 • Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Banneux

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES