Inhoud Ons Landens Erfdeel 2013

Jaargang 36


Nummer 83

Speciaal nummer over Attenhoven: geschied- en plaatsnaamkundige studie. Auteur: dr. Paul Kempeneers. 

INHOUD

1. ATTENHOVEN EN ZIJN GESCHIEDENIS

1.1. Wijze van bewerking
1.2. Attenhoven in Vlaams-Brabant
1.3. Kroniek van Attenhoven
1.4. Oppervlakte en bodemgebruik
1.5. Haardsteden en inwoners
1.6. Genealogische informatie
Fig. 1. Fragment uit het cijnsboek van 1418
Fig. 2. Overlijdens in 1631
Fig. 3. Status animarum 1704
 
2. NEDERZETTINGSNAMEN
2.1. De boerderij van Atto
2.2. Het gehucht Meer
2.3. Dorp
 
3. VLOEIEND EN STILSTAAND WATER
3.1. Nummers en soortnamen ..
3.2. Het bekken van de Molenbeek
Fig. 4. De Molenbeek bij de Molen
3.3. De kleine Bornebeek
3.4. Zijp en Zouw
3.5. Borne
3.6. Andere waternamen
 
4. BERG EN DAL
4.1. Namen voor de hoogten
4.2. Namen voor de laagten
4.3. Gracht als terreinscheur
 
5. BOSSEN, HAGEN EN HEIDE
5.1. Lo-namen
5.2. Namen met bos.
5.3. Opvallende bomen
5.4. Hagen
Fig. 5. De kaart van Biar met kapel
5.5. Droge Heide
5.6. Een kleine Wijngaard
 
6. GRASLANDEN
6.1. Beemden
Fig. 6. Grasland aan de Molenbeek
6.2. Het Broek
Fig. 7. De Broekstraat, nu Lindestraat
 
7. AKKERLAND
7.1. Kouter, oud cultuurland
7.2. Verbindingen met land
7.3. Het open veld
7.4. Een aaneengesloten blok
7.5. Talrijke hofnamen
Fig. 8. Kaartenboek Scholieren
7.6. Andere terreinwoorden
 
8. KERKELIJKE GEBOUWEN
8.1. Een kerk voor Sint-Pieter
Fig. 9. De kerk van Attenhoven op een prentkaart
8.2. Een huis voor de pastoor
8.3. Kapellen en kruisen
Fig. 10. Kapel van Sint-Antonius
Fig. 11. De Witte Kapel
8.4. Tienden voor het kapittel
Fig. 12. Het Tiendenhof langs de Velmseweg
Fig. 13. Opmeting van het Tiendenhof in 1747
Fig. 14. Het Tiendenhof in 1698
8.5. Het Gasthuis
8.6. Armen, aan tafel
8.7. Een Lazarij voor melaatsen
Fig. 15. De Botanicus op de plaats van de Lazarij
 
9. BURGERLIJKE BOUWWERKEN
9.1. Kroniek van een watermolen
Fig. 16. De huidige Molenhoeve
Fig. 17. Zicht op de installaties
Fig. 18. Het molenrad stond in Brabant
9.2. De Kastelle
9.3. Winning en geleeg
9.4. De Schuttersgilden
9.5. Het Paanhuis
9.6. Huizen met een naam
9.7. Andere oude huizen
Fig. 19. De boerderij aan de Trulle
Fig. 20. De steen van Maria Anna
Fig. 21. De boerderij met de steen van Goemans
Fig. 22. De steen van Goemans in detail
Fig. 23. De Witte Hoeve
Fig. 24. De hoeve van Higuet
Fig. 25. De Petrushoeve
9.8. Andere constructies
Fig. 26. De Gemeenteschool
Fig. 27. Binnenzicht in de smidse
 
10. WEGEN EN VOETPADEN
10.1. Algemeen
10.2. De hoofdaders van Attenhoven
Fig. 28. De Dorpsstraat met het huis van chirurgijn Huppe
Fig. 29. De Kastelstraat
Fig. 30. De Kaasstraat op een prentkaart
Fig. 31. De Kalisgroenstraat
10.3. Secundaire wegen
10.4. Nieuwe straten
Fig. 32. Bewijsstuk jonker Jan
Fig. 33. De Dorpbeemd met het Heilig Hart, nu Jonker Janlaan
10.5. Talrijke voetpaden
10.6. De spoorweg in Attenhoven
 
11. HISTORISCHE TEKSTEN
11.1. Barre tijden
11.2. Over de vernieuwing van de kerk
11.3. Aanslag op Leonardus Hoebanx
 
12. ATLAS
K 1. Attenhoven bij Landen 1977
K 2. Attenhoven indeling in secties
K 3. Attenhoven reliŽf in 2000
K 4. Wegen in 1843 Noord
K 5. Wegen in 1843 Zuid
K 6. Wegen in het Dorp 1828
K 7. Sectie A. Leeuwerveld en Heide 1828
K 8. Sectie A. De Heikouter 1828
K 9. Sectie A. Langerek en Velmse Berg 1828
K 10. Sectie A. Collen en Ketel 1828
K 11. Attenhoven Dorp 1828. Kastel- en Dorpsstraat
K 12. Attenhoven Dorp 1828. Velmseweg, Dorpsstraat
K 13. Attenhoven Dorp 1828. Linde- en Kaasstraat
K 14. Attenhoven Dorp 1828. Kaasstraat en Trulle
K 15. Attenhoven 1828. Sectie B. Rumsdorpsveld
K 16. Attenhoven 1828. Sectie B. Molen en Witborn
K 17. Attenhoven 1828. Sectie B. Groot veld, kleine berg
K 18. Attenhoven 1828. Sectie B. Kalisgroen en Staak
K 19. Kapellen en kruisen in 2012
 
13. BIBLIOGRAFIE
13.1. Afkortingen
13.2. Onuitgegeven bronnen
13.3. Uitgegeven werken
13.4. Kaarten
13.5. Tijdschriften
 
14. KLAPPER
 
15. INHOUD
 

Nummer 84