ATTENHOVEN

Het eerste cijfer achter de deelrubriek (voorbeeld Kerkelijk leven: Kerk, St-Pietersbandenkerk 48/12) duidt op het nummer (48) van Ons Landens Erfdeel, het tweede cijfer op de beginpagina (12) van het artikel. Een afzonderlijk cijfer wijst op een speciaal nummer van Ons Landens Erfdeel.

1.Archeologie

  1. Industriële archeologie
  2. Romeinse archeologie

2.Bevolking

3.Cultuur

5.Folklore

7.Geschiedenis en toponymie

8.Kerkelijk leven

9.Landbouw

11.Militair

12.Monumenten

13.Nijverheid

14.Open Monumentendag Vlaanderen

18.Toerisme

19.Verkeer

21.Algemeen

22.Personalia-genealogie