ELIKSEM

Het eerste cijfer achter de deelrubriek Archeologie, Industriële archeologie, Chicorei-ast: 53/59 duidt op het nummer (53) van Ons Landens Erfdeel, het tweede cijfer op de beginpagina (59) van het artikel. Een alleenstaand cijfer, bijvoorbeeld 21, wijst op een speciaal nummer van Ons Landens Erfdeel.

1.Archeologie

  1. Industriële archeologie:
  2. Romeinse archeologie

2.Bevolking

5.Folklore

  7.Geschiedenis

8.Kerkelijk leven

11.Monumenten

13.Nijverheid

14.Open Monumentendag Vlaanderen

15.Onderwijs

18.Toerisme